Contact ons via 0318-754856

ASB

LAVS en Procesondersteuning


Adequaat saneren vraagt om een strakke aanpak, inzicht, transparantie en naleving van wet- en regelgeving. ASB heeft een heldere werkwijze zodat betrokken partijen op de hoogte zijn van alle stappen in het asbestverwijderingstraject.

PROCESONDERSTEUNING en LAVS

ASB registreert alle asbestwerkzaamheden in het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). Dit zorgt voor inzicht, transparantie en adequate naleving van wet- en regelgeving.

Registratie in het LAVS is sinds maart 2017 verplicht voor de hele asbestketen: opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders. Gebruikers van het LAVS houden zelf de gegevens over hun lopende projecten actueel. Deze gegevens zijn in te zien door toezichthoudende instanties, zoals gemeenten, certificerende en keurende organisaties, de ISZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het registreren in het LAVS heeft als doel:

  • Beter inzicht te geven in de aanwezigheid van asbest
  • Transparantie te geven in het asbestverwijderingsproces
  • Betere naleving te krijgen van asbestregelgeving
  • Beter toezicht te geven op de asbestverwijdering
  • Eenvoudiger de wettelijke procedures te doorlopen
  • Alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering te vereenvoudigen

ASB kan het bijhouden en invoeren van alle gegevens voor u faciliteren.

Meer weten? Mail of bel met onze specialisten via (0318) 754856.

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig naar onze uitgevoerde zwamsaneringen? Bekijk ze hier!

Bekijk de video