Contact ons via 0318-754856

ASB


Unieke combinatie van diensten

Project

Onlangs hebben wij voor een opdrachtgever een monumentaal pand gesaneerd.  Als eerste is er een grondig inventarisatierapport opgemaakt waarin het aanwezige asbest, bruinrot en kelderzwam staan vermeld. Op basis hiervan hebben we een plan van aanpak gemaakt, waar we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de unieke elementen van het pand. Denk bijvoorbeeld aan ornamenten, houten sierlijsten, etc.. Tevens hebben we samen met de opdrachtgever een waarderapport gemaakt wat echt essentieel is qua historische waarde. Vervolgens zijn we gestart met de asbestsanering en aansluitend hebben we de zwamsanering uitgevoerd. Dit bestond uit het vervangen van balkkoppen, kilkepers en als laatste hebben we al het hout behandeld met een middel tegen houtaantasters.

OPDRACHTGEVER

Vastgoedbeheerder

BIJZONDERHEDEN

ASB kan als enige partij in Nederland een asbest- en zwamsanering uitvoeren in eigen beheer. Doordat we beide diensten in huis hebben maakt ons dit als bedrijf uniek! Doorlooptijden van projecten worden verkort, faalkosten nemen af. En wellicht het belangrijkste… u heeft 1 aanspreekpunt!

Naar alle projecten